Akademik Personel

Fikret TÜRKAN
Doç. Dr. Fikret TÜRKAN
Akademisyen TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR.

fikret.turkan@igdir.edu.tr

3400

Halide KÖKLÜ
Dr. Öğr. Üye. Halide KÖKLÜ
Akademisyen TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PR.

halide.koklu@igdir.edu.tr

3121

Kenan BULCAR
Dr. Öğr. Üye. Kenan BULCAR
Akademisyen TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PR.

kenan.bulcar@igdir.edu.tr

3105

Adem AKDAĞ
Dr. Adem AKDAĞ
Akademisyen TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PR.

adem.akdag@igdir.edu.tr

3134

Ayşe KARACALI TUNÇ
Öğr. Gör. Ayşe KARACALI TUNÇ
Akademisyen TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR.

ayse.karacali@igdir.edu.tr

3151

Mahmut SOYLU
Öğr. Gör. Mahmut SOYLU
Akademisyen ÇEVRE SAĞLIĞI PR.

mahmut.soylu@igdir.edu.tr

3160

Mustafa CESUR
Öğr. Gör. Mustafa CESUR
Akademisyen TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR.

mustafa.cesur@igdir.edu.tr

0000