Tarihçe

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tarihçe

Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2008’de Bakanlar Kurulunun kararı ile kurulmuştur. Ayrıca Yüksekokulumuz Yüksek Öğretim Kurulunun 23.09.2009 tarih ve 30609 sayılı yazıları ve ayrıca 17.02.2010 tarih ve 6587 sayılı yazıları ile kurulumunu tamamlamıştır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 2009 yılında Eğitim-Öğretime başlamıştır.

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümüne bağlı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 2009 yılında, Çevre Sağlığı Programı ve İlk ve Acil Yardım Programı 2010 yılında açılmıştır. Yüksekokulumuz Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü mevcut programlarına öğrenci almaya 2009 öğretim yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı ile Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı ile başlamıştır. 2012 öğretim yılında Çevre Sağlığı Programı, İlk ve Acil Yardım Programı, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö) Programı ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö) Programı; 2013 öğretim yılında İlk ve Acil Yardım (İ.Ö) Programı ve Çevre Sağlığı (İ.Ö) Programı öğrenci almaya başlamıştır.  04.05.2017 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümüne bağlı Anestezi Programı açılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.10.2017 tarihli 75850160-101.03.01-E.70396 sayılı yazısı ile Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümüne bağlı Odyometri Programı ve Optisyenlik Programı açılmıştır. Optisyenlik Programına öğrenci alımı teklifi 2018 yılında YÖK tarfından uygun görülmüş olup 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 40 öğrenci ile eğitime başlanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 30.01.2018 tarihli, 75850160-301.01.01-E17470 sayılı “ikinci öğretim programlarının kapatılarak birinci öğretim programlarına aktarılması” konulu yazısına istinaden Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çevre Sağlığı (İ.Ö) Programının kapatılmıştır.

Sağlık sektöründe yardımcı sağlık personeline duyulan ihtiyaca yönelik eleman yetiştirmek amacıyla kurulan Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, ülke koşullarına uygun bilgili ve becerili Sağlık Teknikeri yetiştirilerek programlarında Önlisans diploması verilmektedir. Öğrencilerimiz derslerini Yüksekokulumuz dersliklerinin yanında Iğdır Devlet Hastanesi Laboratuvarlarında, Iğdır Halk Sağlığı Merkezi laboratuvarında, Yüksekokulumuz Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Çevre Sağlığı Laboratuvarı ve Hastane Tıbbi Arşiv ile klinik ve poliklinikleri olmak üzere tüm birimlerinde uygulamalı olarak yapmaktadırlar.