Akademik Faaliyetler

PROJELER

Öğretim Elemanın Adı-Soyadı

Bilimsel Faaliyetin Konusu

Tarih

Dr. Öğr. Üyesi Fikret TÜRKAN

Yeni Sentezlenen 1H-Pirazol-4- (5H) -il Diazen Türevlerinin Glutatyon S-transferaz, Asetilkolin esteraz, Bütirilkolin esteraz ve α- Glukozidaz Enzimleri Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. Iğdır Üniversitesi 2018-SBE-A01 numaralı BAP Projesi (Yürütücü)-

Sonuçlandı

Dr. Öğr. Üyesi Fikret TÜRKAN

Doksorubisin ile indüklenen Testis Yaralanmasında Kaffeik Asit Fenetil Ester ve Kurkuminin Koruyucu Etkilerinin Karşılaştırılması-Yüzüncü Yıl Üniversitesi BAP Projesi (Araştırmacı)-

Devam Ediyor

Dr. Öğr. Üyesi Fikret TÜRKAN

Diyabetik nefropatisi olan hastalarda metil arjinin düzeylerinin değerlendirilmesi (araştırmacı)

Devam Ediyor

Öğr. Gör. İbrahim Halil BAYDİLEK

Diğer (Ulusal), Danışman, HAYDİ DURMA! TASARLA KODLA VE UYGULA.

01.10.2018

Dr. Öğr. Üyesi Servet AŞKIN

 

Iğdır Kumtaşı Majör ve Minör Elementlerinin XPS Ve ICP-MS Kantitatif Oranlarının Karşılaştırılması

Devam Ediyor

Dr. Öğr. Üyesi Servet AŞKIN

Ağrı Dağı Volkanik Kayaçlarının Yeraltı ve Yerüstu Sularına Etkisi" adlı BAP Projesi

Sonuçlandı

Dr. Öğr. Üyesi Önder AKKAŞ Iğdır ili merkez, ilçe ve tüm köy sularında Crptosporodium ssp, Cyclospora cayetanensis ve fekal koliform varlığının araştırılması Devam Ediyor
Dr. Öğr. Üyesi Namık KILINÇ Bazı Anti-proliferatif Ajanların İnsan Eritrosit Karbonik Anhidraz Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi 31.05.2019
Dr. Öğr. Üyesi Fikret TÜRKAN Bazı Antidepresan İlaçların Glutatyon S-transferaz ve Kolinesteraz Enzimleri Üzerine inhibisyon Etkilerinin İncelenmesi Devam Ediyor
Dr. Öğr. Üyesi Fikret TÜRKAN Bazı Antibiyotiklerin Glutatyon S-Transferaz ve Asetilkolin Esteraz Enzim Aktiviteleri Üzerine İn vitro ve İn vivo İnhibisyon Etkilerinin Belirlenmesi  2016

 

 

MAKALELER

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan

1-      Turkan F, Atalar M.N. 2018. The Effects of Amoxicillin and Vancomycin Hydrochloride Hydrateon Glutathione S-Transferase Enzyme Activity: An in vitro study. Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology, 8(2): 141-148

     2. Evaluation of Inhibition Effects of Some Cardiovascular Therapeutics on Human Erythrocyte Carbonic Anhydrase Isoenzymes, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2018 (Namık Kılınç)

    3. Tanzimat Dönemi Münevverlerinden Namık Kemal’in Yazılarında İslamcılık Düşüncesi

    4. Purification and Characterization of Glutathione S Transferase from Laurel Fruit Laurucerasus Officinalis Roem and Inhibition the Effects of Some Pesticides on Enzyme Activity

   5. Evaluation of Inhibition Effects of Some Cardiovascular Therapeutics on Human Erythrocyte Carbonic Anhydrase Isoenzymes

 

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan

 1. Doğu İle Batı Medeniyeti Arasında Siyasi ve Edebi Duruşuyla Ziya Paşa
  1. Antidiabetic and antiparasitic potentials: Inhibition effects of some natural antioxidant compounds on alpha-glycosidase, alpha-amylase and human glutathione S-transferase enzymes
  1. Glutathione S-Transferase: Purification and Characterization of from Cherry Laurel (Prunus laurocerasus L.) and the Investigation In Vitro Effects of Some Metal Ions and Organic Compounds on Enzyme Activity
  1. Identification of chemical components from the Rhizomes of Acorus calamus L. with gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS\MS)
  1. In vivo biochemical evaluations of some β-lactam group antibiotics on glutathione reductase and glutathione S- transferase enzyme activities
  1. Investigation of Inhibition Effects of Some Natural Phenolic Compounds on Glutathione S-transferase (GST), Acetylcholinesterase (AChE), Butyrylcholinesterase (BChE), alpha-Amylase, and alpha-Glycosidase: Antidiabetic, Anticholinergics, Antiparasitic study
  1. Investigation of the effects of cephalosporin antibiotics on glutathione S-transferase activity in different tissues of rats in vivo conditions in order to drug development research
  1. Investigation of the toxicological and inhibitory effects of some benzimidazole agents on acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase enzymes
  1. Novel amides of 1,1-bis-(carboxymethylthio)-1-arylethanes: Synthesis, characterization, acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, and carbonic anhydrase inhibitory properties
  1. Phytochemical Content, Antidiabetic, Anticholinergic, and Antioxidant Activities of Endemic Lecokia cretica Extracts
  1. Purification and Characterization of Glutathione S Transferase from Laurel Fruit Laurucerasus Officinalis Roem and Inhibition the Effects of Some Pesticides on Enzyme Activity
  1. Purification and characterization of glutathione S-transferase from blueberry fruits (Vaccinium arctostaphylos L.) and investigated of some pesticide inhibition effects on enzyme activity
  1. Purification and Characterization of Polyphenol Oxidase Enzyme from Igdır Apple and Inhibition Effects of Some Chemicals
  1. Pyrazole[3,4-d]pyridazine derivatives: Molecular docking and explore of acetylcholinesterase and carbonic anhydrase enzymes inhibitors as anticholinergics potentials
  1. Rosmarinic acid inhibits some metabolic enzymes including glutathione i S i transferase lactoperoxidase acetylcholinesterase butyrylcholinesterase and carbonic anhydrase isoenzymes title
  1. Some pyrazoles derivatives: Potent carbonic anhydrase, -glycosidase, and cholinesterase enzymes inhibitors
  1. Spectroscopic and Structural Characterization, Enzyme Inhibitions, and Antioxidant Effects of New Ru(II) and Ni(II) Complexes of Schiff Base
  1. Synthesis and characterization of novel substituted thiophene derivatives and discovery of their carbonic anhydrase and acetylcholinesterase inhibition effects
  1. Synthesis and discovery of potent carbonic anhydrase, acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, and alpha-glycosidase enzymes inhibitors: The novel N,N ’xx-bis-cyanomethylamine and alkoxymethylamine derivatives
  1. Synthesis and investigation of the conversion reactions of pyrimidine-thiones with nucleophilic reagent and evaluation of their acetylcholinesterase, carbonic anhydrase inhibition, and antioxidant activities
  1. Synthesis, biological evaluation and molecular docking of novel pyrazole derivatives as potent carbonic anhydrase and acetylcholinesterase inhibitors
  1. Synthesis, characterization, molecular docking and biological activities of novel pyrazoline derivatives
  1. Synthesis, crystal structure and biological evaluation of spectroscopic characterization of Ni(II) and Co(II) complexes with N-salicyloil-N-maleoil-hydrazine as anticholinergic and antidiabetic agents
  1. Tannic acid as a natural antioxidant compound: Discovery of a potent metabolic enzyme inhibitor for a new therapeutic approach in diabetes and Alzheimer’s disease
  1. The effect of caffeic acid phenethyl ester CAPE on metabolic enzymes including acetylcholinesterase butyrylcholinesterase glutathione S transferase lactoperoxidase and carbonic anhydrase isoenzymes I II IX and XII
  1. The Effects of Amoxicillin and Vancomycin Hydrochloride Hydrateon Glutathione S-Transferase Enzyme Activity: An in vitro study
  1. The effects of some antibiotics from cephalosporin groups on the acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase enzymes activities in different tissues of rats
  1. The effects of some cephalosporins on acetylcholinesterase and glutathione S-transferase: an iin vivo/i and iin vitro/i study/title
  1. The in vivo effects of cefazolin, cefuroxime, and cefoperazon on the carbonic anhydrase in different rat tissues
  1. The toxicological impact of some avermectins on human erythrocytes glutathione Stransferase enzyme
  1. Effects of glyphosate on juvenile rainbow trout Oncorhynchus mykiss Transcriptional and enzymatic analyses of antioxidant defence system histopathological liver damage and swimming performance
  1. Influence of pesticide exposure on carbonic anhydrase II from sheep stomach
  1. Inhibition behaviours of some phenolic acids on rat kidney aldose reductase enzyme: an in vitro study
  1. Mechanism of capsaicin inhibition of aldose reductase activity
  1. Some Anti-Inflammatory Agents Inhibit Esterase Activities of Human Carbonic Anhydrase Isoforms I and II: An In Vitro Study
  1. The impacts of some metals on the activity of corb gill Umbrina cirrosa Carbonic Anhydrase
              

 

 

 

 

 

BİLDİRİLER

Uluslararası Kongre ve Sempozyum Gibi Bilimsel Toplantılarda Sunularak Programda Yer Alan

1.Fikret Türkan, Zübeyir Huyut, Mehmet Nuri Atalar. Investigation of the inhibition effects of some avermectin varieties on glutathione S-transferase enzyme. "1st Internatıonal Balkan Chemıstry Congress." September 17-20, 2018.(Oral  presentation) Edirne/Turkey.

2. Fikret Türkan, Mehmet Harbi Çalımlı, Ayhan Akgün. Yeni GST İnhibitörleri Olarak Bazı Benzimidazoller. "IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON  MULTIDISCIPLINARY STUDIES". November 6-7, 2018.(Oral  presentation) Iğdır/Turkey.

3. Fikret Türkan, Parham Taslimi, Fatma Zerrin Saltan, Inhibitory Effect of Tannic Acid on Acetylcholinesterase, Butyrylcholinesterase, α‐Glycosidase and α‐Amylase Enzymes, INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON “NATURAL PRODUCTS IN CANCER PREVENTION AND THERAPY. 4-7 September 2018,(Oral Presentation) Napoli/ Italya.

4. Fikret Türkan, Zübeyir Huyut, Inhibition behaviour of some antibiotics on glutathione S-transferase and acetyl cholinesterase  ctivities: in vitro and in vivo. 7th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels, 20 - 23 April 2018 Alanya / Antalya / TURKEY. (Oral Presentation)

5. Fikret Türkan, Zübeyir Huyut, In Vivo Effects of Cefazolin, Cefuroxime, and Cefoperazon on the Carbonic Anhydrase Activity in Different Rat Tissues, Time Dependently, 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS 02-05 May 2018, Burdur / TURKEY. (Oral Presentation)

6. Fikret Türkan, Zübeyir Huyut, Parham Taslimi,ACTIONS OF SELECTED ANTIBIOTICS FROM CEPHALOSPORIN GROUPS ON THE ACETYLCHOLINESTERASE AND BUTYRYLCHOLINESTERASE ENZYMES ACTIVITIES IN DIFFERENT TISSUES OF RATS TIME- EPENDENTLY: IN VIVO STUDY, 1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, 12-15 April, 2018, Hatay, Turkey. (Oral Presentation)

7. Servet Aşkın, Fikret Türkan, "Raman Spectrum and Quantıtatıve Ratıo of Ararat Volcanıc Mountaın’s Basaltıc Rocks and Albıte Mıneral" II Internatıonal Scıentıfıc and Vocatıonal Studıes Congress (BILMES 2018), 5-8  July 2018,(Oral Presentation), Nevşehir/ Turkey.

8.  Investigation Inhibition Effects of N-Benzyl-N-(4-Methoxyphenyl) Acetamide, N-Benzyl-N-(4-Methoxyphenyl) -4 Methylbenzenesulfonamide, N-Benzyl-4-Methoxyaniline and (E)-N-(4- Methoxyphenyl)-1-Phenylmethanimine Derivatives on the Aldose Reductase Enzyme and Determination of Enzyme-inhibitor Interaction with Docking Method, lCANAS 2018, 09.05.2018 (Namık Kılınç)


9. Synthesis of Amides Compounds Containing FuranRings and Their Inhibition Effects on AldoseReductase Enzyme, lCANAS 2018, 09.05.2018 (Namık Kılınç)


10. Çiğ Sütte Bulunan Brucella Spp. ve Campylobacter Spp.’lerinin Prevalansi ve Antibiyotik Direnci, II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 04.05.2018(Namık Kılınç)


11. Boyar Madde İçeren Atik Sularin Arıtımında Kullanılan İleri̇ Oksi̇dasyon Prosesleri, II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 04.05.2018 (Namık Kılınç)

12. “Ağrı Dağı Volkanik Bazaltik Kayacının Raman Spektrumu Ve Albit  Mineralinin Kantitatif Oranı”III. INTERNATİONAL SCİENTİFİCAND VOCATİON STUDİES CONGRESS  ( BİLMES EN-NAT 2018) 5-8 July. 2018 Nevşehir  Turkey (Servet AŞKIN)

13.“Farklı Değerlikli Azotun Ağrı Dağı Volkanik Kayacında XPS ile Tespiti”III. INTERNATİONAL SCİENTİFİCAND VOCATİON STUDİES CONGRESS ( BİLMES EN-NAT 2018) 5-8 July. 2018 Nevşehir  Turkey (Servet AŞKIN)

14. “Ağrı dağı Bazaltındaki ikincil Minerallerdeki ve Arsenik ve Bor’un Ultra Safsuda Çözünmesi” III. INTERNATİONAL SCİENTİFİCAND VOCATİON STUDİES CONGRESS  ( BİLMES EN-NAT 2018) 5-8 July. 2018 Nevşehir  Turkey (Servet AŞKIN)

15. " DETERMINATION OF THE EFFECT OF SALINITY ON WATER QUALITY IN IGDIR BY MOBILE MULTIPARAMETER" 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies
2. Samsun / Turkey November 30 - December 2, 2018 (Servet AŞKIN)

16. Investigation Of Adsorption On Some Inorganic Ions and Kolesterol, International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (ICINSE 2018), 03.01.2018 (İbrahim Halil BAYDİLEK)

 

17. Evaluations About Iğdır’s Place in Human History

18. Mitoloji Kavramı Bağlamında Bilimkurguda Arketip

19. Orhan Kemal’in Bereketli Topraklar Adlı Eserinde Köylülük ve Şehirlilik

20. Virgül Dergisinin Türk Edebiyatındaki Yeri ve Önemi

21.“Xrd Analysıs And Possıble Mınerals Of Volcanıc Basaltıc Radıatıon In Agrı Mountaın” Iıı. International Symposıum On Multıdıcıplınary Studıes ( Ism) 10-11 Nov. 2017 Ankara Turkey

22.    “Ağrı Dağı Volkanik Bazaltik Kayacının Raman Spektrumu Ve Albit  Mineralinin Kantitatif Oranı” Iıı. International Scientificand Vocation Studies Congress  ( Bilmes En-Nat 2018) 5-8 July. 2018 Nevşehir  Turkey

23.    “Farklı Değerlikli Azotun Ağrı Dağı Volkanik Kayacında Xps İle Tespiti” Iıı. International Scientificand Vocation Studies Congress  ( Bilmes En-Nat 2018) 5-8 July. 2018 Nevşehir  Turkey 

24.    “Ağrı Dağı Bazaltındaki İkincil Minerallerdeki Ve Arsenik Ve Bor’un Ultra Safsuda Çözünmesi  Iıı. International Scientificand Vocation Studies Congress  ( Bilmes En-Nat 2018) 5-8 July. 2018 Nevşehir  Turkey 

25.    Determınatıon Of The Effect Of Salınıty On Water Qualıty In Igdır By Mobıle Multıparameter" 2nd International Symposium On Innovative Approaches İn Scientific Studies 2. Samsun / Turkey November 30 - December 2, 2018

26.

Actıons Of Selected Antıbıotıcs From Cephalosporın Groups On The Acetylcholınesterase And Butyrylcholınesterase Enzyme Actıvıtıes In Dıfferent Tıssues Of Rats Tıme Dependently: In Vıvo Study

Bazı İlaçların Asetilkolinesteraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin Araştırılması

Bazı Antibiyotiklerin Karaciğer,Böbrek Ve Kalp Dokularında Glutatyon- S-Transferaz Aktivitesi Üzerine Etkisi

Effect Of Some Antibiotics On Glutathione-S-Transferase Activity İn Kidney, Heart And Liver Tissues

Effect Of Some Antıbıotıcs On Glutathıone-S-Transferase Activity İn Kidney, Heart And Liver Tissues

In Vivo Effects Of Cefazolin, Cefuroxime, And Cefaperazon On The Carbonic Anhydrase Activity İn Different Rat Tissues Time Dependently

Inhibition Behaviour Of Some Antibiotics Of Glutathione S-Transferase And Acetyl Cholinesterase Activities: İn Vitro And İn Vivo

Inhibitory Effect Of Tannic Acid On Acetylcholinesterase, Butyrylcholinesterase, Α‐Glycosidase And Α‐Amylase Enzymes

Investigation Of The Inhibition Effects Of Essitalopram And Mirtazapine On Glutathione S-Transferase And Acetylcholinesterase Enzymes

Investigation Of The İnhibition Effects Of Some Avamectin Varieties On Glutathione S-Transferase Enzyme

Purification And Characterization Of Glutathione S Transferase From Laurel Fruit Prunus Laurucerasus L Research The Effects Of Some Metal Ions On Enzyme Activity

Purification And Characterization Of Glutathione S Transferase From Laurel Fruit Prunus Laurucerasus L Research The Effects Of Some Pesticides On Enzyme Activity

Raman Spectrum And Quantıtatıve Ratıo Of Ararat Volcanıc Mountaın’s Basaltıc Rocks And Albıte Mıneral

Researching Of The Inhıbıtıon Of Some Metal Ions Glutathıone S Transferase Gst Enzyme Actıvıty To The Isolated From Blueberry Vaccinium Arctostaphylos L

The Effect Of Some Chemical Compounds On The Poliphenol Oxidase (Ppo)Enzyme Activity Isolated From The Iğdır Apple

The Effects Of Amoxicillin And Vancomycin Hydrochloride Hydrate On Glutathione S Transferase Enzyme Activity Gst E C 2 5 1 18

Yeni Gst İnhibitörleri Olarak Bazı Benzimidazoller

 

 

 

Ulusal Kongre ve Sempozyum Gibi Bilimsel Toplantılarda Sunularak Programda Yer Alan

 1. "Bor Endüstri Atıklarının Tuğla Üretiminde Kullanılması" (Sözlü Sunum) Xııı. Ulusal Kimya Kongresi 31 Ağustos 4 Eylül 1999 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi.Fen Edebiyet Fakültesi, Kimya Bölümü
 2. Yaban mersini meyvesinden Vaccinium myrtillus saflaştırılan Glutatyon S transferaz enzim aktivitesi üzerine bazı kimyasalların inhibisyon etkilerinin incelenmesi
 3. Iğdır Elmasından Polifenol Oksidaz Enziminin saflaştırılması ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi
 4. Purification and Characterization of Glutathione S Transferase from Laurel Fruit Laurucerasus Officinalis Roem and Inhibition the Effects of Some Organic Compounds on Enzyme Activity

 

 

 

KİTAPLAR

 1. The FIRST INTERNATIONAL SALT THERAPY WORKSHOP (1. Uluslararası Tuz Terapi Çalıştayı Kitabı) Editör:Öğr. Gör. Mustafa CESUR

 

Tezler

Öğretim Elemanın Adı-Soyadı

Tezin Konusu

Tarih

Dr. Öğr. Üyesi Fikret TÜRKAN

Determınatıon Of Some Antıoxıdant Actıvıty And Oxıdatıve Stress Levels In Patıents Wıth Osteoporosıs

2020