Tarihçe

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Bölümü

Tarihçe

Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2008’de Bakanlar Kurulunun kararı ile kurulmuştur. Ayrıca Yüksekokulumuz Yüksek Öğretim Kurulunun 23.09.2009 tarih ve 30609 sayılı yazıları ve ayrıca 17.02.2010 tarih ve 6587 sayılı yazıları ile kurulumunu tamamlamıştır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2010 yılında kurulmuş ve bünyesinde aktif program bulunmamaktadır. Bölüme Bağlı Fizyoterapi Programı 2010 yılında açılmış ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren YÖK tarafından öğrenci alımı teklifi kabul edilmiş olup eğitime başlamıştır.