Genel Bilgi

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

Genel Bilgi

Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı olarak kurulan Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü 2009 yılında kurulmuş ve eğitim öğretime 2011 yılında başlamıştır. Bünyesinde 5 (beş) program bulunmaktadır. 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde programlar açılması konusundaki teklifi 30.01.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca,  Podoloji Programının açılması uygun görülmüştür.