Misyon & Vizyon

Misyon

Sağlık alanında uluslararası standartlarda ön lisans düzeyinde, bilgi ve beceri düzeyine sahip, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, halk sağlığına ve sorumluluklarına duyarlı inisiyatif sahibi, çağdaş ve nitelikli ara elemanları yetiştirmektir.

Vizyon

Eğitim kalitesini yükseltmek amacı ile ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, yenilikçiliğe önder olan, bilgiye, paylaşıma ve teknolojiye odaklı bir eğitim kültürü içerisinde, üst düzey mesleki bilgiye ve deneyime sahip, sorumluluk bilinci taşıyan, güvenilir, etik ilkeleri benimseyen ve uyumlu ara insan gücü yetiştirerek alanında lider bir eğitim kurumu olmaktır.