Akademik Faaliyetler

Bilimsel Faaliyetler:

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan

 

1. Investigating effects of grape seed extract on neuropathic pain in the streptozotocin-induced diabetic mice

2. Milk with Honey Heals after Tonsillectomy Bleeding, Pain and Wound Healing are in a Better Condition: An Experimental Studywith Control Group

3. Determination the Habits of Mothers to Make Bath to Their Infants

BİLDİRİLER

Ulusal Kongre ve Sempozyum Gibi Bilimsel Toplantılarda Sunularak Programda Yer Alan

1.

    

Uluslararası Kongre ve Sempozyum Gibi Bilimsel Toplantılarda Sunularak Programda Yer Alan

  1. Effects of Grape Seed Extract on Diabetic Neuropathy in Mice: PC058
  2. 1-3 Yaş Grubu Çocuklarda Tırnak Yeme AlışkanlığınınAnne Sütü Alma Durumu İle İlişkis
  3. 1-3 Yaş Grubu Çocuklarda Tırnak Yeme AlışkanlığınınAnne Sütü Alma Durumu İle İlişkisiThe Relationship Between Nail Eating Habit And
  4. Akran Zorbalığının Okula Devam Ve Okul BaşarısınaEtkisi
  5. Annelerin Kundaklama Uygulamaları ve Kundaklama-Uyku İlişkisi
  6. Milk with Honey Heals after Tonsillectomy Bleeding, Pain andWound Healing are in a Better Condition: An Experimental Studywith Control Group
  7. Vatandaş Gözünden Hemşirelik

 

KİTAPLAR

1.

  1.