Akademik Faaliyetler

Bilimsel Faaliyetler:

MAKALELER

MAKALELER

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan

  1. ARAS, E., PEKER, A., YALÇIN, Ü, R. Yalnızlık, Dürtüsellik ve Problemli İnternet Kullanımı arasındaki İlişkiler, 27-30 Nisan 2018. X. Uluslarası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir/ Türkiye (Sözlü Bildiri).

 

2-Çiğdem ÇAM TÜRKAN, Servet TÜRKAN(2018). MÜMTAZ ZEKİ TASKIN’IN TİYATRO ESERLERİNDE AKTARILAN DEĞERLER, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), Cilt 5 Sayı10, ss. 49-59.

 

 

3-Çiğdem ÇAM TÜRKAN, Aptulkerim DİNÇ (2018). SARA GÜRBÜZ ÖZEREN'İN ESERLERİNDE AKTARILAN DEĞERLER, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 16, ss.321-339.

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan

 

1-Dal, M., Akan, D. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin öğrencilerin istenmeyen davranışlarıyla baş etmede kullandıkları sınıf yönetimi stratejileri International Journal of Human Sciences. Volume 15,Issue 2, Year: 2018 

 

  1. Y TUNÇ, M DAL. (2018) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaz Stajı Hakkındaki Görüş ve Önerileri: Iğdır Üniversitesi Örneği. Researcher: Social Science Studies 6 (3), 377-403

 

3-Çiğdem ÇAM TÜRKAN(2018). KİBRİTÇİ KIZ VE ÇİRKİN ÖRDEK YAVRUSU  MASALLARININ ÇOCUK EĞİTİMİNE VE DEĞER EĞİTİMİNE KATKISI, Route Educational and Social Science Journal, Volume 5(10), ss. 1007-1013.

 

 

4-Çiğdem ÇAM TÜRKAN(2018). YUNUS EMRE TİYATRO ESERİNİN YAPI VE MUHTEVA BAKIMINDAN İNCELENMESİ. the Journal of Academic Social Sciences, 72(72), 398-404.

 

  1. TAŞGIN, A. & TUNÇ, Y. (2018). Effective Participation and Motivation: An Investigation on Secondary School Students. World Journal of Education, 8(1), 58-74.

 

 

  1. TUNÇ, Y. & DAL, M. (2018). Sağlık Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu Öğrenci̇leri̇ni̇n Yaz Stajı Hakkındaki̇ Görüş ve Öneri̇leri̇: Iğdır Üni̇versi̇tesi̇ Örneği̇. Researcher: Social Science Studies. 6(3), 377-403.

 

 

 

 

 

BİLDİRİLER

Ulusal Kongre ve Sempozyum Gibi Bilimsel Toplantılarda Sunularak Programda Yer Alan

1.

Uluslararası Kongre ve Sempozyum Gibi Bilimsel Toplantılarda Sunularak Programda Yer Alan

1- Çiğdem ÇAM TÜRKAN, Yapılandırıcı Yaklasıma Göre Hazırlanan Ögretim Programlarında Degerler: Türkçe DersiÖrnegi. 6. ULUSLARARASI EGITIM PROGRAMLARIVE ÖGRETIM KONGRESI, 11-13 Ekim 2018 Kars, 308-311. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

2-Çiğdem ÇAM TÜRKAN, Aptulkerim DİNÇ. Deger Aktarımında Tevfik Fikret ve Sermin. 27. Uluslararası Egitim Bilimleri Kongresi, 4394-4396. 18-22 Nisan 2018 Antalya. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

3-Çiğdem  ÇAM TÜRKAN. Kitaplastırılan Çizgi Yayınların Egitselligi Üzerine Bir Inceleme. International Conference on Social Sciences – ICOSS Cappadocia. 16-20 Nisan 2018 Nevşehir. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

4-Çiğdem ÇAM TÜRKAN. Deger Aktarımında Küçük Prens Kitabı. International Conference on Social Sciences – ICOSSCappadocia16-20 Nisan 2018 Nevşehir (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

5-Servet TÜRKAN,Çiğdem ÇAM TÜRKAN. IGDIR ÜNIVERSITESI TUZLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖGRENCILERININ SOSYAL MEDYA KULLANIM ALISKANLIKLARININ BELIRLENMESI. 1.ULUSLARARASI IKSAD SOSYAL BILIMLER KONGRESI (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).9-11 Mart 2018 Mardin.

6-Çiğdem ÇAM TÜRKAN, Servet TÜRKAN. MÜMTAZ ZEKI TASKIN’IN TIYATRO ESERLERINDE AKTARILAN DEGERLER. 1.ULUSLARARASI IKSAD SOSYAL BILIMLER KONGRESI (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)9-11 Mart 2018.

7-TUNÇ, Y. & TAŞGIN, A. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisine Yönelik Algılarının İncelenmesi. 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. 6-7 Kasım 2018, Iğdır/Türkiye (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

8-TUNÇ, Y. , ÇİFTÇİ, K. & DAL, M. (2018). Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. 6-7 Kasım 2018, Iğdır/Türkiye (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

9-ÇİFTÇİ, K. , DAL, M. & TUNÇ, Y. (2018). Stratejik Planlanlama, Stratejik Planlamanın Tarihsel Gelişimi ve Önemi. LISIMI VE ÖNEMI. 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. 6-7 Kasım 2018, Iğdır/Türkiye (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

10-DAL, M. , TUNÇ, Y. & ÇİFTÇİ, K. (2018). İlkokul Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim Sürecinde Hazırbulunuşluk Öğesi Olarak Yeterli ve Dengeli Beslenme.1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. 6-7 Kasım 2018, Iğdır/Türkiye (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

11-TUNÇ, Y. & KINCAL, R. Y. (2018). Okul Öncesi̇nde Kodlamanın Önemi̇ ve Kodlama Eği̇ti̇mleri̇nde Kullanılan Araç ve Uygulamaların İ̇ncelenmesi̇. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi. 4-5 Mayıs 2018, Adana/Türkiye (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

12-TUNÇ, Y. & DAL, M. (2018). Sağlık Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu Öğrenci̇leri̇ni̇n Yaz Stajı Hakkındaki̇ Görüş ve Öneri̇leri̇: Iğdır Üni̇versi̇tesi̇ Örneği̇. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi. 4-5 Mayıs 2018, Adana/Türkiye (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

KİTAPLAR

1.