Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

Genel Bilgi

Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı olarak kurulan Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü 2009 yılında kurulmuş ve eğitim öğretime 2011 yılında başlamıştır. Bünyesinde 5 (beş) program bulunmaktadır. 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü'nün, üniversiteleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde programlar açılması konusundaki teklifi 30.01.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca,  Podoloji Programının açılması uygun görülmüştür.