Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

Genel Bilgi

Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı olarak kurulan Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü 2014 yılında Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Senato kararıyla kurulmuş ve eğitim öğretime 2014 yılında başlamıştır. Bünyesinde 2 (iki) program bulunmaktadır.

Amacı: Çocuk Gelişimi programı, çocukların sağlıklı bir ortamda yaşayabilmelerinde eğitime ve danışmanlığa duyulan ihtiyacı karşılamak amacı ile kurulmuştur. Programın amacı, 0-18 yaş normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların gelişimini destekleyici eğitim programı ile bu alanda çocuğa, aileye ve topluma hizmet sunan tüm birimlere ara eleman yetiştirmektir. 

Vizyon: Yaratıcı, güvenli, toplumsal değerleri bilen, bakım, eğitim hizmeti verebilen, ulusal ve uluslar arası sağlık ve eğitim alanında öncelikle tercih edilen çocuk gelişimcileri yetiştiren bir bölüm olmaktır. 

Misyon: Değişen bilim, teknoloji, eğitim ve sağlık gereksinimleri doğrultusunda 0-18 yaş sağlıklı/özel gereksinimli çocuk ve gençlerin gelişimine ve eğitimine destek veren, aileleri ve toplumu çocuğun sağlıklı gelişimi ve eğitimi konusunda aydınlatan, bakım, koruma, eğitim ve araştırma becerilerine sahip, alanın ara eleman ihtiyacını karşılayacak çocuk gelişimciler yetiştirmektir.