GÜNDEM:

  1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. maddesinin c bendi gereği azami süresi dolan öğrencilerden 1. Ek sınava girecek öğrencilerin gireceği derslerin belirlenmesi hk.

 

KARAR 2019.47.01: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. maddesinin c bendinde belirtilen “Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar… Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir hükmü gereği daha önce Senato tarafından karar verilen 1. Ek sınavların 02-06 Eylül 2019 tarihlerinde olacak olması nedeniyle 1. Ek sınavlara girecek öğrencilerin ve girecekleri derslerin aşağıda belirtildiği gibi olmasına, sınav tarihinin ve saatlerinin sınavı yapacak öğretim elemanları tarafından belirlenmesine ayrıca 1420011046 numaralı İlk ve Acil Yardım (İ.Ö) Programı öğrencisi Merve Nur Akbulut’un 2018 yılında ek sınav hakkı elde etmiş olması ve ek sınavlara girmeden 5 (beş) dersin altında başarısız dersinin olması nedeniyle 4 dönem daha (2020 eğitim yılının sonuna kadar) eğitim öğretime devam edecek olması nedeniyle bu yıl yapılacak ek sınavlara alınmamasına ve gereği için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesine oy birliği/çokluğu ile karar verilmiştir.

 

2019 yılı 1. Ek Sınava Girecek Öğrenciler ve Sınava Gireceği Dersler:

 

Adı Soyadı

Numarası

Dersin Adı

Notu

Ders Kodu

Snf

yy

Mesut ESER

1520009039

Genel Kimya

FF

142000401101

1

1

Mesut ESER

1520009039

Genel Parazitoloji

FG

142000402102

1

2

Mesut ESER

1520009039

Çevre Sağlığı Uygulamaları

FG

142000402103

1

2

Mesut ESER

1520009039

Ekoloji

FG

142000402107

1

2

Mesut ESER

1520009039

Ekotoksikoloji

C

142000404102

2

2

Mesut ESER

1520009039

Çevre Kirliliği Ölçme ve Değerlendirme

FG

142000404104

2

2

Mesut ESER

1520009039

Su Kimyası

FG

142000404108

2

2

Mesut ESER

1520009039

İklim Değişikliği ve Çevresel Etkiler

FG

142000404109

2

2

Ayşe EREN

1520001045

Anatomi

FG

142000103100

2

1

Ayşe EREN

1520001045

Tıbbi Dokümantasyon ve Arşivleme I

FF

142000103101

2

1

Ayşe EREN

1520001045

Hastane Bilgi İşlem Sistemleri I

FG

142000103102

2

1

Ayşe EREN

1520001045

Bilgisayar Uygulamaları

FG

142000104100

2

2

Ayşe EREN

1520001045

Deontoloji ve Meslek Etiği

FG

142000104101

2

2

Ayşe EREN

1520001045

Tıbbi Dokümantasyon ve Arşivleme II

FG

142000104201

2

2

Ayşe EREN

1520001045

Hastane Bilgi İşlem Sistemleri II

FG

142000104202

2

2

Ayşe EREN

1520001045

Sunum Teknikleri

FG

142000104103

2

2

Ramazan GÜRSÜLTÜR

1520006046

Psikolojiye Giriş

FG

142000101103

1

1

Ramazan GÜRSÜLTÜR

1520006046

Anatomi

FG

142000103100

2

1

Ramazan GÜRSÜLTÜR

1520006046

Tıbbi Dokümantasyon ve Arşivleme I

FG

142000103101

2

1

Ramazan GÜRSÜLTÜR

1520006046

Hastane Bilgi İşlem Sistemleri I

FG

142000103102

2

1

Ramazan GÜRSÜLTÜR

1520006046

Sağlık Planlaması ve Stratejisi

FG

142000104103

2

2

Mahmut ÇETİN

1520007022

Mikrobiyoloji II

FG

142000202200

1

2

Mahmut ÇETİN

1520007022

Parazitoloji

FG

142000204102

2

2

Mahmut ÇETİN

1520007022

Hormon Biyokimyası

FG

142000204103

2

2

Mahmut ÇETİN

1520007022

Moleküler Biyolojik Yöntemler

FG

142000204104

2

2

Naim URAL

1520008018

Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları I

FG

1420008001102

1

1

Naim URAL

1520008018

Gerontoloji

FG

1420008001103

1

1

Naim URAL

1520008018

Hastalıklar Bilgisi

FG

1420008002101

1

2

Naim URAL

1520008018

Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları II

FG

1420008002202

1

2

Naim URAL

1520008018

Yaşlıda Beslenme İlkeleri

FG

1420008003103

2

1

Naim URAL

1520008018

Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları III

FG

1420008003302

2

1

Naim URAL

1520008018

Fiziksel ve Sosyal Rehabilitasyon

FF

1420008004100

2

2

Naim URAL

1520008018

Yaşlıda Romatolojik Hastalıklar

FG

1420008004102

2

2

Naim URAL

1520008018

Bulaşıcı ve Enfeksiyon Hastalıkları

FG

1420008004103

2

2

Naim URAL

1520008018

Mesleki Uygulama

FG

1420008004104

2

2

Gülay BEDER

1520013052

Yaz Stajı

K

2000000001

2

1

Gülay BEDER

1520013052

Romatolojik Hastalıklar ve Bakım

FG

142001304102

2

1

Gülay BEDER

1520013052

Bulaşıcı ve Enfeksiyon Hastalıkları

FG

142001304103

2

1