Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2019-2020 Güz Yarıyılı Genel Ağırlıklı Not Ortalamasıyla (GANO), Merkezi Yerleştirme Puanına ile Kurum İçi ve Kurumlar Arası yatay geçişle geçmek isteyen öğrencilerin başvuruları 26-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında toplanan komisyonumuzca değerlendirilmiş yatay geçiş sonuçları aşağıda ilan edilmiştir.

Şahsi olarak Üniversitemiz “İlgili  Fakülte, Yüksekokullarına ”  gelmeleri halinde yapılacaktır. Kabul edildiği bildirilen ancak şahsi olarak gelip kaydını yaptırmayan öğrencilerin kayıtları yapılmayacaktır.

 

 Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1)- 2 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf. (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

 

2)-29 yaşını tamamlayan erkek öğrencilerden askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge.

 

3) Öğrencinin Yatay Geçişine Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Kendi Kurumundan Almış Olduğu Belge

 

4)-Kayıtlı olduğu üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı. (İlgili üniversiteye kesin  kayıttan sonra resmi yazı ekinde gönderilmek üzere)

 

NOT: Üniversitemize başvurusu kabul edilen ve kesin kaydını yaptıran öğrencilerin halen kayıtlı oldukları üniversitelerden ilişiklerinin kesilerek dosyalarının gönderilmesi resmi yazı ile istenecektir. Ayrıca, öğrencilerin önceden ilişik kesmeleri gerekmemektedir.